Modulové kolejiště

Podívejte se, co jsme našli v dokumentech našeho klubu. Jedná se o text z května 1988, tedy z dnešního pohledu rozvoje modulových kolejišť v ČR jde o pravěk. Text není záměrně nijak upraven.

Myšlenka stavby stavebnicového snadno přenosného a při tom provozně účelného kolejiště se pokusně začala uskutečňovat již v roce 1967, především jako výhled pro možnost kolektivní práce žákovské při možnosti uplatnění individuální práce jednotlivců, popřípadě dvojic. Pokusné části zatím nebyly vedené sjednocením požadavků rozměrových a tvarových, neboť byl úmyslně ponechán prostor pro pokusnictví ve všech oborech tvorby. Úspěšně byl tehdy hodnocen (i v soutěži na výstavě v Kolíně) dílec tehdejší žákyně M. Schwambergerové (tehdy ještě v H0).
Při uplatňování pokusů jak se stavebním materiálem, tak s rozměry a přenosem ovládacích proudových obvodů, i s různými typy traťových styků bylo do roku 1977 zhotoveno již tolik (různých) stavebnicových dílů, že bylo možno na školní chodbě sestavit pokusný celek, který po tři souvislé dni sloužil veřejnému provozu. Šlo o dvě koncové stanice propojené dvojicí tratí, každá o mezistaniční délce cca 6m a samostatně ovládaná (již v TT).
Velmi cenné zkušenosti a postřehy z tohoto spíše improvizovaného provozu pak byly využity k teoretickému propracování myšlenky stavebnicového kolejiště, především s cílem dojít k optimální univerzálnosti.
Do roku 1987 se přípravy vytříbily natolik, že bylo rozhodnuto definitivně začít s dlouhodobou výstavbou stavebnicového kolejiště TT z normalizovaných stavebnicových částí, z nichž malý celek bylo možno uplatnit již v roce 1988 na výstavě při příležitosti v Jesenici pořídaného Mistroství železničních modelářů.

Tolik tedy začátek poměrně objemné složky, která dále obsahuje detailní popis doporučení a zásad, použitých při stavbě modulového kolejiště, včetně náčrtků a vrstevnicového plánu některých modulů, zjednodušené schema tzv. layoutu, a výkresy přechodových profilů.
Takto tedy vzniko 6 modulů ve velikosti TT, další moduly zůstaly jen rozpracované. Bohužel v klubovně tehdy nebylo místo, a tak byly uskladněny mimo klubovnu a došlo k jejich zničení. Při loupeži byly převážně vytrhány výhybky a kolejivo. Proto, vzhledem k finanční situaci klubu, kdy nebylo myslitelné udržovat modulové kolejiště TT a stabilní kolejiště v H0, přikročili jsme po dokončení rekonstrukce kolejiva na stabilním kolejišti v roce 2001 k přestavbě 4 traťových dílů na velikost H0.

      

    

      

      

      

      


zpět na úvod